Your Special Forces
Overzicht

Your Special Forces

Data inzetten voor selectie en weerbaarheid Korps Commando Troepen

Your Special Forces is een online platform dat tot stand gekomen is vanuit een samenwerking tussen het Korps Commando Troepen (KCT) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanuit de KCT was er de behoefte om op een veilige manier bij (kandidaat)operators onderzoeksgegevens te verzamelen en te analyseren om zo met behulp van de hieruit voortkomende kennis de selectie en ontwikkeling van haar operators te verbeteren.

De Uitdaging

Het Korps Commandotroepen is de speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht die als taak heeft het voorbereiden en uitvoeren van Speciale Operaties in het kader van bondgenootschappelijke verdediging- en crisisbeheersingstaken. Het KCT staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag gereed voor operationele inzet, waar dan ook ter wereld. De uitdaging binnen dit project was hoe je op een veilige manier onderzoeksgegevens over kandidaten kunt verzamelen en analyseren om zo de selectie en ontwikkeling te verbeteren.

De Oplossing

Researchable heeft een eerste implementatie gemaakt van een platform voor het uitvoeren van mentale testen en vragenlijsten voor potentiële nieuwe operators. Het ontwikkelde platform maakt het mogelijk voor deelnemers om mee te werken aan verschillende onderzoeken en om vervolgens de resultaten van deze onderzoeken te delen met de coördinatoren van de intake sessies. Voor de KCT is het nu mogelijk om voortijdige assessments te doen op nieuwe kandidaten.

eduard-avatar-bg-gray

Laten we het hebben over jouw volgende data-innovatie

Vrijblijvend introductiegesprekVoorstel voor een meeting binnen 12 uur